Süsskartoffel

CHF 23.00CHF 39.00

CHF 23.00
CHF 39.00

%

Volumen

KG Süsskartoffel pro Liter

Produktionsmenge (L)